Bedriftsskadeoppgjør

Bedriftsskadeoppgjør

Har din bedrift, stiftelse, sameie, fond, kommune eller annen type foretak blitt utsatt for en skadesak (brann, tyveri, vann, produktansvar, avbruddsskade etc) og ønsker bistand til å fremme et krav under bedriftens forsikringsdekning. Har dere mottatt et erstatningskrav fra en tredjemann og ønsker profesjonell bistand til å få vurdert kravet? Lurer du på om bedriften kan ha krav på dekning under flere typer forsikringer?

La harduensak-advokatene bistå din bedrift, stiftelse, boligsameie, borettslag, fond, kommune etc fra første dag.

La din virksomhet være representert av oss ved:

 • Skade som har rammet virksomheten slik at det har oppstått et avbrudd i virksomheten (avbruddstap) som kan være dekket under ren avbruddsdekning
 • Større vannskade, brannskade eller tyveriskade som involverer store verdier
 • Forsikringsskader som involverer flere ulike forsikringstyper, for eksempel vannskade/brannskade, transportforsikringer og avbruddsdekninger
 • Kompliserte underslagssaker eller avbruddsskader som krever bistand av advokater med regnskapskompetanse og eller økonomisk kompetanse
 • Skadesaker/ forsikringssaker hvor det har oppstått en tvist med forsikringsselskapet om dekningsmessighet eller dekningsomfang
 • Skadesaker/forsikringssaker som krever kunnskap om særavgifter eller merverdiavgiftsmessig behandling
 • Forsikringssaker hvor forsikringsselskapet har avslått å dekke bestemte deler av kravet
 • Spørsmål og uenighet med forsikringsselskapet knyttet til dekningsomfang og utstrekning av tjenestepensjonsavtaler eller yrkesskadesaker
 • Spørsmål og uenighet med forsikringsselskapet knyttet til kollektive skade- eller personforsikringer som bedriften har
 • Skadesaker og forsikringssaker hvor det er aktuelt å vurdere regresskrav mot andre

Harduensak-advokatene bistår med alle typer personskader, tingskadesaker og pensjonssaker. En forutsetning for bistand fra oss er at vi ikke får noen forbruker som motpart.

Vi vil gi din bedrift profesjonell bistand i alle sider av disse sakene overfor forsikringsselskapene, slik at du kan være trygg på at du har fått et riktig skadeoppgjør fra alle aktuelle forsikringsdekninger.

Fyll ut skjemaet og vår harduensak-advokat kontakter deg. Våre priser er konkurransedyktige, og våre advokater er erfarne forsikringsadvokater.

Finn fram før du begynner

 • Forsikringspapirene (forsikringsbeviset)
 • Eventuell korrespondanse med forsikringsselskap
 • Eventuell skaderapport, takstrapport etc

Dette er prosessen

 1. Fyll ut skjema og send til oss
 2. Vi går raskt gjennom skjemaet og tar telefonisk kontakt med dere
 3. Virksomheten inngår avtale med en harduensak-advokat

Det påløper ingen kostnader før avtale med advokat inngås.

Tidsestimat

Det tar ca 5 minutter å fylle ut skjemaet

Hjelp til Bedriftsskadeoppgjør

Les mer om sikkerhet og hvordan vi beskytter dine personlige opplysninger under Vanlige spørsmål.