Hvem vi er

harduensak.no

harduensak-gruppen

Harduensak.no AS er selskapet som står bak nettportalen www.harduensak.no, hvor forbrukere kan få råd i alle typer personskadesaker, forsikringssaker og pensjonssaker. Vårt team består av spesialiserte forsikringsadvokater har tidligere arbeidet i ledende juridiske stillinger på innsiden i forsikringsselskapene. Harduensak-advokatene har valgt å ”skifte side” og bistår nå utelukkende forbrukere i saker mot forsikringsselskapene.

harduensak-advokatene

Vi KAN alle typer personskader og alle typer forsikringer! Uavhengig av hvordan en personskade har rammet deg kan vi gi deg et svar på om du har en sak det er noe poeng å bruke tid og ressurser på å forsøke å få et erstatningsoppgjør for. Vår spesialkompetanse omfatter både forsikring av personer (ulykkesforsikringer, barneforsikringer, kritisk sykdom-forsikringer, livsforsikringer, uføreforsikringer mfl), forsikring av ting/ bygninger/ innbo, reiseforsikringer, pensjonsforsikringer (tjenestepensjonsforsikringer - både innskudds- og ytelsesordninger, alle typer individuelle pensjonsforsikringer), ansvarsforsikringer og forsikringer av verdier for øvrig.

Harduensak-advokatene kan personskade og forsikring!

Her finner du mer om teamet bak harduensak.no

Medlemmer advokatforeningen