Personene bak harduensak.no

Bjørnar Eilertsen

Bjørnar Eilertsen (født 1967) er cand. jur. fra Universitetet i Oslo og advokat med Møterett for Høyesterett. Han er også utdannet Revisorkandidat og Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI, og har tidligere arbeidet som revisor i Price Waterhouse Coopers og som siviløkonom.

Bjørnar har i en årrekke arbeidet med forsikrings- og erstatningsrett som advokat/ direktør i UNI Storebrand-konsernet. I sin tid som forsikringsadvokat arbeidet han flere år i både Ansvarsavdelingen og i Konsernjuridisk avdeling. Han hadde et særskilt ansvar for skadeforsikringsvirksomheten og var i sin tid med på å skille ut denne virksomheten i dagens If Skadeforsikring. Han var i mange år var direksjons-/ styresekretær i det som i dag er If Skadeforsikring og i Europeiske Reiseforsikring. Bjørnar etablerte senere egen advokatforretning, og er nå i kontorfellesskap med Arve Leiro Baastad og Ulla Wangestad. Han har i flere år vært leder av Kontrollkomiteen i NEMI Forsikring AS. De siste 10 årene har han undervist i helserettslige emner for helsepersonell på Høgskolen i Akershus.

Bjørnar har forfattet flere bøker, herunder ”Taushetsplikt og personvern i bank og forsikring” (Tano Aschehoug, 1998), ”Juss for helsesøstre” (Eget forlag, 2. utg. 2009), ”Juss for Jordmødre” (Eget forlag, 3. utgave 2009) og ”Juss for sykepleiere” (Eget forlag, 1. utgave 2000). Han er også medforfatter av flere andre bøker. Han er forfatter av det elektroniske ”Jusleksikonet” som tilbys gjennom www.harduensak.no. Jusleksikonet er markedet mest omfattende beskrivelse av forsikringsord og –uttrykk og inneholder for tiden en forklaring av mer enn 1.600 oppføringer.

Bjørnar Eilertsen er en av grunnleggerne av www.harduensak.no, og er en av harduensak-advokatene.

Bjørnar Eilertsen

Arve Leiro Baastad

Advokat Arve Leiro Baastad (født 1957) er cand. jur. fra Universitetet i Oslo og advokat. Arve har tidligere arbeidet i Skattedirektoratet.

Som advokat/ fagsjef i UNI Storebrand-konsernet har Arve i en årrekke arbeidet med kompliserte skadesaker i Ansvarsavdelingen. Han har også erfaring som advokat/ direktør fra forsikringskonsernet Gerling. Arve har senere etablert egen advokatforretning, og er nå i kontorfelleskap med Bjørnar Eilertsen og Ulla Wangestad. Arve har også i mange år bistått klienter i arbeidsrettssaker, og han har også erfaring som ansatt i forsikringsmeglingsforetak og fra bedriftsfinansiering.

Arve har også lang erfaring som foredragsholder i erstatnings- og forsikringsrelaterte spørsmål.

Arve Leiro Baastad er en av harduensak-advokatene.

Arve Leiro Baastad