Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

60-% regelen
Betegnelse på en regel i skadeoppgjøret innen motorvogn som innebærer at forsikringstakeren har rett å få ny bil av samme merke, modell og årgang som den skadede hvis reparasjonsomkostningene overstiger 60 % av bilen nyanskaffelsesverdi på skadedagen. Regelen ble innført i norsk skadeforsikring i begynnelsen av 1960-årene, gjennom det daværende SKAFOR-samarbeidet. Opprinnelig forutsatte vilkåret at en slik skade inntraff innen 6 måneder etter at bilen som fabrikkny var registrert på forsikringstakeren. I dagens forsikringer finner vi tildels også bedre dekninger enn dette. Selskapet If Skadeforsikring NUF tilbyr for eksempel en slik garanti i skadeoppgjøret for bestemte biltyper i hele 3 år etter fabrikkny registrering under sin Superforsikring Motorvogn. Den gamle regelen er omtalt i RG 1993 side 1172 (Oslo byrett).
Sist oppdatert 27.12.2010 kl 13:53:23

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .