Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

AFP-tilskottsloven
Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven) av 19.2.2010 nr 5. Loven trådte i kraft 19.2.2010 og var en tilpasning av lovgivningen knyttet til AFP i forhold til den nye Pensjonsreformen. Fra 1.1.2011 trådte også diverse endringer i øvrig lovverk i kraft, og den tidligere Tilskottsloven opphørte å gjelde. Se også Tilskottsloven.
Sist oppdatert 28.12.2010 kl 11:11:07

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .