Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

ATV-forsikring
Forsikring av All-Terrain Vehichle. Betegnelse på ulike typer forsikringer knyttet til en ATV samt eventuelt også hjelmer, kjøredresser, hansker og støvler. Trafikkforsikring er den obligatoriske delen av forsikringen og skal alltid inngå i en ATV-forsikring, se BAL. Denne forsikringen dekker personskade på fører og passasjer, skade på personer utenfor kjøretøyet, skade påført bygninger og andre gjenstander, skade påført andre kjøretøy og rettshjelpforsikring. I tillegg kan ATV-eieren vurdere å tegne ulike tilleggsdekninger, hvor delkasko og (full) kasko er de vanlige. Delkasko omfatter normalt brann, innbrudd/ tyveri, glass/ visirskade og assistanse ved driftsstopp/ manglende nøkkel/ sykdom/ ulykke mv. Kaskoforsikring omfatter skade på egen ATV ved utforkjøring/ velt/ kollisjon eller hærverk, andre skader som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning (herunder kollisjon med dyr og stormskade), utvidet assistanseforsikring, skade på lovlig fastmontert utstyr, bagasjedekning og eventuelt kostnader til leie-ATV i reparasjonstiden.
Sist oppdatert 12.12.2010 kl 15:54:02

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .