Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Administrasjonsavsetning
En regnskapsmessig avsetning i et skadeforsikringsselskap til dekning av et selskaps administrasjonskostnader som påløper i forbindelse med skadeoppgjør ved en eventuell avvikling av selskapet. Det er fastsatt egne minstekrav til avsetningen i § 5 i forskrift om forsikringstekniske avsetninger og risikostatistikk i skadeforsikring og gjenforsikring av 10.5.1991 nr 301 (Hovedforskriften) og i Utfyllende forskrift om forsikringstekniske avsetninger og risikostatistikk i skadeforsikring av 18.11.1992 nr 1242 kapittel 2. Administrasjonsavsetningen inngår i bunden egenkapital i henhold til årsregnskapsforskriften § 4-25.
Sist oppdatert 05.12.2010 kl 08:51:22

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .