Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Administrasjonsresultat
Resultat som følge av at de faktiske driftskostnader avviker fra det som er forutsatt i premietariffen.
Sist oppdatert 24.03.2010 kl 12:13:14

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .