Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Administrasjonsstyre
Betegnelse på det organ som overtar for forsikringsselskapets ordinære styre hvis et forsikringsselskap settes under offentlig administrasjon, se banksikringsloven § 4-6. Se også Offentlig administrasjon.
Sist oppdatert 04.12.2010 kl 11:58:57

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .