Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Akkumulert First Loss
Begrep i kredittforsikring på en form for årlig egenandel som ikke dekkes av kredittforsikringen. Kredittforsikringen dekker ikke skadetilfeller inntil dette beløpet er nådd, og for overskytende beløp ytes erstatning i henhold til avtalt dekningssats. Ofte forkortet til AFL.
Sist oppdatert 24.03.2010 kl 12:13:14

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .