Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Aldersavtrapping
Betegnelse på et normalt vilkår i uføredekninger som innebærer at forsikringssummen reduseres etter en fastsatt forholdsmessig, normalt lineær, reduksjon for hvert år erstatningsmottakeren overskrider en fastsatt alder.
Sist oppdatert 24.03.2010 kl 12:13:14

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .