Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Aliment
Forsikringsbestand (portefølje) under en reassuranseavtale. Brukes også som betegnelse på forskjellige forsikringsobjekter, for eksempel bygning, avbrudd, skip, frakt mm.
Sist oppdatert 26.12.2010 kl 10:36:31

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .