Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

All-fremtidsforsikring
Skadeforsikring som regel i form av tingforsikring hvor en engangspremie gir dekning for en ubegrenset tidsperiode fremover. Forsikringsformen gir som regel kun sikkerhet innenfor en nominell forsikringssum uten indeksregulering eller annen oppjustering underveis. På sikt vil det derfor være nødvendig med annen tilleggsdekning for inflasjonssikring for å hindre underforsikring.
Sist oppdatert 24.03.2010 kl 12:13:13

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .