Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Alleårsregelen
Betegnelsen på det nye prinsippet i pensjon som innføres i ny opptjeningsmodell fra og med 1.1.2010. Prinsippet innebærer at alle år man er i arbeid fra det året man fyller 13 år til det året man fyller 75 år, teller med i opptjening av alderspensjon. Opptjening fra 13 års alder gjelder personer som er 13 år i 2010. Opptjening til og med 75. året gjelder alle som er født i 1943 eller senere. Dette i motsetning til det tidligere prinsippet besteårsregelen. Se også Besteårsregelen.
Sist oppdatert 04.12.2010 kl 05:00:07

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .