Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Allokert investeringsavkastning
Betegnelse på den investeringsavkastningen som skal overføres fra ikke-teknisk til teknisk regnskap for skadeforsikring. Ved beregning av denne faktoren skal det benyttes et beregningsgrunnlag som utgjør gjennomsnittet av summen av de forsikringstekniske avsetninger gjennom året. Regnskapsårets gjennomsnittlige rente på statsobligasjoner med gjenstående løpetid på 3 år skal benyttes som forsikringsteknisk rente. Se nærmere regler i årsregnskapsforskriften § 4-15.
Sist oppdatert 24.03.2010 kl 11:17:44

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .