Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Angrefrist
Betegnelse på den frist forbrukerkunder har til å erklære at de vil benytte angreretten etter angrerettloven ved forsikringsavtaler som inngås ved fjernsalg eller ved salg utenfor forsikringsselskapets faste utsalgssted. Fristen er 14 dager i skadeforsikring og 30 dager i personforsikringer. Se også Angrerett.
Sist oppdatert 04.12.2010 kl 05:00:36

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .