Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Ankenemnda for Statens naturskadefond
Nemnd som behandler klager på vedtak om avkortning eller avslag på erstatningsoppgjør som klager mener er uriktig. Ankenemnda tar seg av klager på vedtak fra Statens naturskadefond. Nemnda behandler også klager på forsikringsselskapenes beslutninger, hvis det er tvil om det er naturskade, eller ved tvil om betingelsene for avkorting er oppfylt. Se også Naturskade.
Sist oppdatert 04.12.2010 kl 05:01:44

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .