Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Ansvarsforsikring
Forsikring som dekker det rettslige erstatningsansvar sikrede kan pådra seg overfor tredjemann (ikke kontraktspart).
Sist oppdatert 27.02.2010 kl 12:22:12

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .