Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Antenneforsikring
Skadeforsikring som dekker tingskader som rammer eiers antenneanlegg, herunder skader på mast, kabler, forsterkere, fordelere og paraboler som følge av brannskade, vannskade, storm, tyveri, hærverk, oppgraving/ overgraving etc. Slik forsikring omfatter også normalt en ansvarsforsikring som dekker antenneeiers rettslige erstatningsansvar for skader som antenneanlegget volder på personer eller ting.
Sist oppdatert 24.03.2010 kl 11:23:39

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .