Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Etaten som har ansvaret for ledelsen av NAV, og som tidligere ble betegnet Rikstrygdeverket. Se også NAV.
Sist oppdatert 04.12.2010 kl 05:02:53

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .