Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Arbeids- og velferdsforvaltningen
Overliggende samlebegrep som omfatter både den statlige Arbeids- og velferdsetaten (NAV) og de delene av kommunens tjenester som inngår i de felles lokale NAV-kontorene. Se også NAV.
Sist oppdatert 04.12.2010 kl 05:03:01

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .