Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Arbeidsmaskinforsikring
Forsikring av arbeidsmaskin med tilleggsutstyr, påmontert utskiftbart redskap, fast montert tilleggsutstyr (radio, CD-/ kassettspiller, TV mv). Forsikringen omfatter også ansvar etter BAL, annet erstatningsansvar, brann- og tyveriskade, kaskoforsikring, maskinskade som dekker plutselig og uforutsett brudd på motor, drivverk og styring samt avbruddsforsikring.
Sist oppdatert 24.03.2010 kl 12:13:13

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .