Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Arbeidsskadeforsikring
Betegnelsen på forsikringstypen som flertallet i NOU 2004:3 foreslo skal erstatte dagens tosporede system med yrkesskadetrygd etter folketrygdloven og yrkesskadeforsikring etter yrkesskadeforsikringsloven.
Sist oppdatert 08.12.2010 kl 19:41:45

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .