Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Arbeidstaker- og rederiavgiftsrente
Betegnelse på en rente som skal betales av reder hvis arbeidstaker- og rederiavgift ikke betales ved forfall. Beregning av arbeidstaker- og rederavgiftsforsinkelsesrente følger av sjømannspensjonstrygdloven § 12, og utgjør ordinær forsinkelsesrente med tillegg av 3 %-poeng. Pensjonstrygden for sjømenn finansieres i stor grad ved avgifter fra arbeidstakere og redere. Selve arbeidstakeravgift i medhold av sjømannspensjonstrygdloven § 10 skal belastes den enkelte sjømann. Dette skal skje ved at rederiet utbetaler en nettohyre, etter å ha trukket arbeidstakeravgiften fra bruttohyren. Rederiet har så plikt til å betale denne arbeidstakeravgiften sammen med rederiavgiften til Pensjonstrygden for sjømenn. Unnlater rederiet å trekke arbeidstakeravgiften fra sjømanne mister de retten til krave dette fra sjømannen når det har gått 3 måneder fra hyreoppgjøret. Rederen har dessuten i medhold av sjømannspensjonstrygdloven § 12 tredje ledd uttrykkelig ikke anledning til å overføre ansvaret for renter og omkostninger ved for sen innbetaling av arbeidstakeravgiften på sjømannen/ arbeidstakeren. Pensjonstrygden for sjømenn har sjøpanterett i skipet for utestående arbeidstaker- og rederiavgift med renter. Se www.renteberegning.no for markedets ledende kalkulator med avanserte funksjoner for gratis beregning av renter ved forsinket betaling av arbeidstakeravgift og rederiavgift. Arbeidstaker- og rederiavgiftsforsinkelsesrenten har historisk vært følgende:
 • 1.1.1989 - 31.8.1994 1,5 % pr måned/ del av måned etter forfallstidspunkt
 • 1.9.1994 - 31.12.2003 15,00 %
 • 1.1.2004 - 30.6.2004 12,25 % (9,25 % + 3,00 %-poeng)
 • 1.7.2004 - 31.12.2004 11,75 % (8,75 % + 3,00 %-poeng)
 • 1.1.2005 - 30.6.2005 11,75 % (8,75 % + 3,00 %-poeng)
 • 1.7.2005 - 31.12.2005 12,00 % (9,00 % + 3,00 %-poeng)
 • 1.1.2006 - 30.6.2006 12,25 % (9,25 % + 3,00 %-poeng)
 • 1.7.2006 - 31.12.2006 12,75 % (9,75 % + 3,00 %-poeng)
 • 1.1.2007 - 30.6.2007 13,50 % (10,50 % + 3,00 %-poeng)
 • 1.7.2007 - 31.12.2007 14,50 % (11,50 % + 3,00 %-poeng)
 • 1.1.2008 - 30.6.2008 15,25 % (12,25 % + 3,00 %-poeng)
 • 1.7.2008 - 31.12.2008 15,75 % (12,75 % + 3,00 %-poeng)
 • 1.1.2009 - 30.6.2009 13,00 % (10,00 % + 3,00 %-poeng)
 • 1.7.2009 - 31.12.2009 11,25 % (8,25 % + 3,00 %-poeng)
 • 1.1.2010 - 30.6.2010 11,75 % (8,75 % + 3,00 %-poeng)
 • 1.7.2010 - 31.12.2010 12,00 % (9,00 % + 3,00 %-poeng)
 • 1.1.2011 - 30.6.2011 12,00 % (9,00 % + 3,00 %-poeng)
Sist oppdatert 18.01.2011 kl 13:39:26

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .