Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Arbeidsuførhet
Redusert evne til inntektsbringende arbeid etter sykdom eller ulykke. Også kalt Ervervsmessig invaliditet.
Sist oppdatert 28.12.2010 kl 14:56:51

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .