Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Ascendentpensjon
Betegnelse på det å gi pensjon også til slektninger i rett oppstigende linje, det vil si avdødes foreldre eller besteforeldre. Denne persongruppen betegnes da ascendenter. Denne ordningen var lovfestet under de tidligere ulykkestrygdelovene som var forløperen for dagens yrkesskadelovgivning. Se også Ulykkestrygd.
Sist oppdatert 04.12.2010 kl 19:26:07

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .