Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Asymmetrisk informasjon
Samlebetegnelse på et generelt problem i forsikring ved at forsikringskundene sitter på mer (presis) informasjon enn forsikringsselskapet som skal ta en økonomisk veddemål på risikoen ved å prise denne (antiseleksjon /ugunstig utvalg), og det forhold at kundene kan begå/ utføre handlinger som lettere kan observeres av dem selv enn av forsikringsselskapet (moralsk hasard). Se også Antiseleksjon og Moralsk hasard.
Sist oppdatert 28.02.2011 kl 20:25:30

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .