Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Atomenergiloven
Lov om atomenergivirksomhet av 12.5.1972 nr 28. Statens strålevern er det øverste faglige organ når det gjelder sikkerhetsspørsmål etter atomenergiloven.
Sist oppdatert 06.03.2010 kl 04:23:03

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .