Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Atomulykke
En hendelse som forårsaker atomskade eller en rekke hendelser som har samme opphav og forårsaker atomskade, slik det er definert i atomenergiloven § 1 bokstav i). Se også Atomskade og Atomskadeforsikring.
Sist oppdatert 04.12.2010 kl 05:07:02

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .