Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Attføringspenger
Trygdeytelse som skal dekke mottakerens utgifter til livsopphold når vedkommende gjennomfører yrkesrettet attføring. Ytelsene kan dekke skolemateriell, daglige reiseutgifter, hjemreiser, flytteutgifter, stønad til barnetilsyn, boutgifter og tekniske hjelpemidler.
Sist oppdatert 28.02.2010 kl 12:23:30

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .