Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Attføringsstønad
Trygdeytelse som helt eller delvis skal dekke ekstrautgifter i forbindelse med opplæring eller tiltak.
Sist oppdatert 26.02.2010 kl 11:59:59

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .