Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere
Betegnelse på en autorisasjonsordning ivaretatt av FNO etablert våren 2009. Forkortet AFR. Ordningen er en nasjonal autorisasjonsordning som fremmer/sikrer nødvendig kunnskap, holdninger og ferdigheter hos finansielle rådgivere. Målet er å styrke kvaliteten på finansiell rådgivning overfor kunder og omfatter plasseringsrådgivning i spareprodukter. Autorisasjonsordningen har hjemmesider på www.autorisasjonsordningen.no. Se også Autorisasjonsordningen for forsikringsrådgivere, Autorisasjonsordningen for personforsikringskonsulenter, Autorisasjonsordningen for skadebehandlingskonsulenter og Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring.
Sist oppdatert 12.12.2010 kl 15:10:18

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .