Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Autorisasjonsordningen for forsikringsrådgivere
Autorisasjonsordning innført januar 1976 av FNO og i dag administrert av Handelshøyskolen BI. Kravet til autorisasjon er tre års praksis og gjennomført utdanning med eksamen ved BI Forsikring i et nærmere definert antall kurs. Man kan bli autorisert innen en eller flere av følgende retninger; Ting privat, Person privat, Ting bedrift og Person bedrift. Formålet med autorisasjonsordningen er å heve det faglige nivået blant skadebehandlingskonsulentene i næringen til beste for både kunder og forsikringsselskap. Se også Autorisasjonsordningen for skadebehandlingskonsulenter, Autorisasjonsordningen for personforsikringskonsulenter, Autorisasjonsordningen for forsikringsmeglere og Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring.
Sist oppdatert 12.12.2010 kl 15:10:57

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .