Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Avbestillingsforsikring
Forsikring som normalt inngår i en kombinert reiseforsikring som på nærmere vilkår dekker kostnader ved avbestilling av reise eller leieforhold på grunn av plutselig alvorlig sykdom, akutt forverring av kronisk lidelse, ulykkesskade eller død som rammer forsikrede eller dennes eneste reiseledsager, eller noen av disses nærmeste familie. Forsikringen omfatter normalt også brann, innbrudd, vannledningsskade eller naturskade som inntreffer i sikredes bopel, forretning eller kontor etter at bestilling er foretatt og som nødvendiggjør sikredes nærvær.
Sist oppdatert 24.03.2010 kl 12:13:13

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .