Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Avbruddsgebyr
Betegnelse på et gebyr som forsikringsselskapet kan ha avtalt må betales hvis forsikringstakeren i en individuell avtale går til oppsigelse av en livsforsikringskontrakt før forsikringstiden er utløpet. Avbruddsgebyret kan ikke belastes hvis oppsigelsen skjer som følge av at kontrakten skal flyttes til et annet forsikringsselskap. Gebyret kan maksimalt utgjøre flyttegebyret som er på NOK 5.000 (pr 1.3.2010), se livsforsikringsforskriften § 2-6 og § 11-3. Reglene om avbruddsgebyr gjelder også for slike gebyrer for kontrakter som ikke regnes som livsforsikring. I kollektive pensjons- og livsforsikringskontrakter hvor det er avtalt flerårig avkastningsgaranti, er avbruddsgebyret ikke begrenset til dette maksimalbeløpet, se livsforsikringsforskriften § 6-4.
Sist oppdatert 11.12.2010 kl 16:35:30

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .