Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Avbruddsverdi
Kontantverdien av en livsforsikring når forsikringsforholdet avbrytes uten at forsikringstilfellet er inntruffet eller forsikringstiden er utløpt. Ved noen forsikringsformer kan forsikringstakeren kreve avbruddsverdien utbetalt, og denne verdien kalles da som regel gjenkjøpsverdi. Se også Gjenkjøpsverdi.
Sist oppdatert 04.12.2010 kl 05:16:46

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .