Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Avkastningsforsikring
Betegnelse på en forsikringstype som kan knyttes til en livrentedekning. Forsikringen gir utbetaling ved den forsikredes dødsfall hvis det inntreffer i forsikringstiden. Både det innbetalte sparebeløpet og den avtalte avkastningen i hele den avtalte spareperioden kommer til utbetaling til dine etterlatte, eventuelt til de(n) begunstigede.
Sist oppdatert 05.10.2010 kl 00:50:46

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .