Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Avløpstrekant
Betegnelse innen forsikringsmatematikken på en måte å fremstille skadeutbetalingene på i en likesidig triangel. Ved hjelp av denne kan man ved bruk av statistisk metode estimere de ennå ukjente fremtidige utbetalingene, basert på en fremtidstriangel. Summen av alle estimerte utbetalinger i fremtidstriangelet utgjør det statistiske grunnlaget for forsikringstekniske reserveavsetninger.
Sist oppdatert 04.05.2010 kl 12:23:45

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .