Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Avtale om risikoovergang ved overføring av kollektive personforsikringer mellom forsikringsselskaper
Avtale av 1.4.2000, revidert fra 1.1.2004, som regulerer hvilket forsikringsselskap som har ansvar for utbetaling ved et forsikringstilfelle, hvor en kollektiv personforsikringsavtale er overført fra ett forsikringsselskap til et annet. Avtalen omfatter ikke yrkesskadeforsikring og heller ikke kollektiv pensjonsforsikring. Denne avtalen erstattet tidligere avtale fra 1998, krever tilslutning fra det enkelte selskap, men fornyes i så fall automatisk for kommende år hvis den ikke sies opp før 1. oktober året før.
Sist oppdatert 19.09.2010 kl 21:59:35

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .