Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Båt på land-forsikring
Betegnelse på båtforsikring beregnet på forsikringstakere som ikke sjøsetter båten. Forsikringen gir dekning ved skader i form av brann, tyveri og tyveriskade i tillegg til opplags- og transportskader, og dekker båten og byggematerialer og deler til båten. Forsikringsformen egner seg også til å forsikre båter under bygging.
Sist oppdatert 05.12.2010 kl 20:35:37

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .