Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Båtførerbevis
Personer født 1.1.1980 eller senere som skal føre fritidsbåt som har en lengde over 8 meter (tilsvarer 26,25 fot) eller som har motor på mer en 25 HK (tilsvarer 19 kW) må fra 1.5.2010 ha båtførerbevis. Personer født før denne datoen trenger ikke båtførerbevis, se § 7 i forskrift om krav til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt av 3.3.2009 nr 259. Båtførerbevis krever at man består båtførerprøven, og kostnaden er NOK 525 (pr 21.4.2010) for å ta prøven og få utstedt beviset. For å kunne ta båtførerprøven må man være fylt 14 år, men man vil uansett ikke få utstedt båtførerbeviset før man fyller 16 år. Personer under 16 år har kun anledning til å føre båt med lengde inntil 8 meter og som har en maksimal hastighet på 10 knop (tilsvarer 18,5 km/h) eller som har en motor på maksimalt 10 HK (tilsvarer 7,5 kW). Se også Fritidsbåtskippersertifikat, Fiskeskippersertifikat og Dekksoffisersertifikat.
Sist oppdatert 26.12.2010 kl 10:06:47

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .