Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Båthengerforsikring
Skadeforsikring i form av tingforsikring som dekker brann- og tyveririsiko på båthengeren. Normalt reservert for båthengere som er registrert eller serieproduserte og har eget produksjonsnummer. Forsikringen er en tilleggsforsikring til en båtforsikring. Se også Tilhengerforsikring.
Sist oppdatert 04.12.2010 kl 07:24:50

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .