Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Båtulykkesforsikring
Ulykkesforsikring som normalt omfatter alle om bord i en båt forutsatt at dette antallet er innenfor grensen båten er godkjent for.
Sist oppdatert 07.09.2010 kl 18:21:31

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .