Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

BAR-forsikring
Betegnelse på en Builders All Risk-forsikring. Dette er en forsikringsform som er kjent fra blant annet energibransjen hvor forsikringen dekker alle typer skader - også skader som skyldes mislighold. Forsikringstypen er blant annet del av tvistetemaet i Gulating lagmannsretts dom 15.10.2010 i sak LG-2009-188753, som gjaldt erstatningskrav fra kjøper av en oljeplattform (Ringhorneplattformen) etter at malingen løsnet.
Sist oppdatert 27.12.2010 kl 15:21:38

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .