Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Ballongforsikring
Forsikring av luftfartøy som er lettere enn luft. Se Flyforsikring.
Sist oppdatert 04.12.2010 kl 10:21:38

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .