Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

BankID
Betegnelse på en omforenet teknisk standard for å sikre korrekt legitimasjon og identifikasjon over internett. Det finnes to typer BankID, henholdsvis banklagret BankID og BankID på mobil. De to betegnelsene henspeiler på hvor din BankID blir lagret, henholdsvis i Bankenes Betalingssentral (BBS) og på sim-kortet på din mobiltelefon. En rekke banker benytter dette i sine nettbankløsninger. Forsikringsselskaper som skal sikre korrekt legitimasjon og identifikasjon over Internett kan benytte BankID-standarden. Forsikringsselskaper har også begynt å benytte dette typisk for kundens pålogging til egne passordbeskyttede sider, til tegning av forsikringsavtaler over internett og ved elektronisk signering av fullmakter til å flytte midler under pensjonskapitalbevis og fripoliser.
Sist oppdatert 04.03.2010 kl 16:24:57

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .