Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Bankassuranse
Brukes som betegnelse på den integrasjon som har funnet sted i form av sammenslåing av bank- og forsikringskonsern samt inngåelse av ulike former for samarbeidsavtaler mellom bankgrupperinger og forsikringsgrupperinger. Bankassuranse gir seg utslag i for eksempel at banker blir distribusjonskanal for forsikringsselskapene ved at de selger enklere forsikringsprodukter. Bankassuranse har vist seg særlig effektivt for distribusjon av enklere livsforsikringsprodukter gjennom bankkanalen. Også kalt Bankforsikring.
Sist oppdatert 08.12.2010 kl 18:44:07

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .