Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Banklovkommisjonen
Bredt sammensatt organ som ble opprettet av Finansdepartementet i april 1990, som i sitt opprinnelige mandat fikk i oppgave å gjennomgå finansinstitusjons- og kredittlovgivningen med sikte på modernisering, samordning og revisjon og å få etablert et nytt samlet lovverk for finansinstitusjoner. Senere er Banklovkommisjonen tillagt stadig nye utredningsoppgaver gjennom endringer i sitt opprinnelige mandat, med sikte på å få bygget opp et samlet lovverk for finansområdet. Banklovkommisjonen har vært et permanent arbeidende organ de siste 13 årene. Gjennomgang av forsikringslovgivningen var opprinnelig unntatt fra Banklovkommisjonen, men er senere blitt en viktig del av arbeidet. Banklovkommisjonen har fremlagt en rekke utredninger i form av Norges Offentlige Utredninger (NOU’er) som trykkes og publiseres, og inngår som en del av lovforarbeidene til fremtidige lovendringer. Pr 23.4.2013 har Banklovkommisjonen fremlagt følgende 27 delutredninger:
 1. NOU 1994:19 Finansavtaler og finansoppdrag 15.12.1994
 2. NOU 1995:25 Sikringsordninger og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner 28.11.1995
 3. NOU 1996:24 Betalingssystemer m.v. 11.11.1996
 4. NOU 1998:14 Finansforetak m.v. 18.8.1998
 5. NOU 1999:31 Oppkjøp og inndriving av fordringer m.v. 18.11.1999
 6. NOU 2001:23 Finansforetakenes virksomhet 29.6.2001
 7. NOU 2001:24 Ny livsforsikringslovgivning 29.6.2001
 8. NOU 2002:14 Finansforetakenes virksomhet II 27.6.2002
 9. NOU 2002:21 Oppsigelse mv. av forsikringsavtaler 18.12.2002
 10. NOU 2003:11 Konkurranse i kollektiv livsforsikring 5.3.2003
 11. NOU 2003:28 Kjønns- og aldersnøytralitet i kollektive pensjonsordninger 10.12.2003
 12. NOU 2004:24 Pensjonskasselovgivning. Konsolidert forsikringslov 11.11.2004
 13. NOU 2005:15 Obligatorisk tjenestepensjon 1.7.2005
 14. NOU 2006:12 Fellespensjonskasser 2.5.2006
 15. NOU 2006:17 Kredittforening som konsernspiss 8.9.2006
 16. NOU 2007:1 Meglerprovisjon i forsikring 16.1.2007
 17. NOU 2007:5 Frarådingsplikt i kredittkjøp 29.5.2007
 18. NOU 2007:17 Individuell pensjonsordning 19.12.2007
 19. NOU 2008:13 Eierkontroll i finansinstitusjoner 6.8.2008
 20. NOU 2008:20 Skadeforsikringsselskapenes virksomhet 16.12.2008
 21. NOU 2008:21 Nettbankbasert betalingsoverføring 15.12.2008
 22. NOU 2009:2 Kapital- og organisasjonsformer i sparebanksektoren mv. 9.1.2009
 23. NOU 2010:6 Pensjonslovene og folketrygdreformen I 5.5.2010
 24. NOU 2011:8A Ny finanslovgivning 27.5.2011
 25. NOU 2012:3 Fripoliser og kapitalkrav 17.1.2012
 26. NOU 2012:13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II 28.6.2012
 27. NOU 2013:3 Pensjonslovene og folketrygdreformen III 7.1.2013
Sist oppdatert 24.04.2013 kl 13:32:54

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .