Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Barnepensjon
Pensjon som utbetales til barnet hvis en av foreldrene dør. Dette kan være utbetaling både fra folketrygden og fra individuelle eller kollektive pensjonsordninger. Også betegnelse på ytelser som på nærmere vilkår kunne være aktuelle under de tidligere lovene om ulykkestrygd, se Ulykkestrygd.
Sist oppdatert 26.12.2010 kl 08:44:26

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .