Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Barnesakkyndig kommisjon
Kommisjon som ble opprettet fra 1.1.2010 med hjemmel i barnevernloven § 2-5 bestående av 12 medlemmer som er psykologer. Alle sakkyndige rapporter som skal brukes i barnevernsaker skal kvalitetssikres av denne kommisjonen, ved at minst to medlemmer skal gå gjennom den uavhengig av hverandre. Dette gjelder uavhengig av om den sakkyndige rapporten er bestilt av barneverntjenesten, en av fylkesnemndene, domstolene eller av private parter. Sakkyndige rapporter kan ikke danne grunnlag for tiltak etter barnevernloven kapittel 4 før de er gjennomgått og kvalitetssikret av kommisjonen. I forskrift om Barnesakkyndig kommisjon av 24.9.2009 nr 1210 er det fastsatt regler for kommisjonens sammensetning, oppgaver og saksbehandling. Barnesakkyndig kommisjon har sitt sekretariat i Statens sivilrettsforvaltning i Oslo. Se også Statens sivilrettsforvaltnings hjemmesider på www.sivilrett.no.
Sist oppdatert 11.12.2010 kl 20:59:38

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .